28/10/17  Tin của trường  147
Tập huấn cntt 
 25/04/16  Tin của trường  332
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Số 1 Mỹ Tài.