ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Để góp phần thực hiện nghị quyết 29-NQ/TVV năm 2013 về : “Đổi mới căn bản Giáo dục và đào tạo”,tập thể sư phạm trường Tiểu học số 1 Mỹ Tài chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đặc biệt là chất lượng học tập của học sinh.Một trong những phương pháp được áp dụng để đổi mới phương pháp dạy học đó là dạy học theo phương pháp Đan-mạch.Với phương pháp này học sinh được phát huy hết khả năng tư duy, sáng tạo, mạnh dạn, tự tin trong lĩnh hội kiến thức và hợp tác tốt với bạn bè để hoàn thành tốt nội dung bài học. Từng bước hình thành cho các em kĩ năng nói, mạnh dạn, tự tin trước tập thể, đoàn kết yêu thương giúp đỡ bạn bè, xây dựng cho các em những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam.


Hy vọng mai sau các em sẽ là những mầm xanh tương lai của đất nước góp phần vào công cuộc đổi mới đặc biệt là công nghệ 4.0

Bài viết liên quan