TỔ CHỨC THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC LỚP 4

Ngày 14/3/2018, tại phòng Tin học trường Tiểu học số 1 Mỹ Tài, tập thể giáo viên Khối 4 có tổ chức Hội thi Đố vui để học nhằm phát hiện, bồi dưỡng đồng thời tôn vinh những học sinh chăm chỉ, tích cực, tự giác sáng tạo trong học tập. Hội thi gồm hai phần: Phần thứ nhất là phần thi cá nhân, mỗi học sinh phải trả lời 15 câu hỏi vào bảng con trong thời gian là 30 giây; Phần thứ hai là phần thi đồng đội mỗi lớp thảo luận và trả lời 10 câu hỏi vào bảng con cũng trong thời gian là 30 giây. Kết quả có 7 em đạt giải trong đó có 2 em học sinh lớp 4B và 5 em học sinh lớp 4A, em Bùi Lê Bảo Giang lớp 4A đạt giải Nhất. Và giải đồng đội thuộc về lớp 4A.

Bài viết liên quan